Müügitingimused

1. Üldtingimused

 1. Müügitingimused kehtivad kabu.ee veebipoest ostja (edaspidi Klient) ja Kabu disain OÜ (edaspidi kabu.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
 2. Kabu.ee kasutajaks registreerides ja/või toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.
 3. Kabu.ee jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse kabu.ee veebilehel.

2. Müügilepingu jõustumine

 1. Kabu.ee müüb ja Klient ostab e-poes pakutavaid tooteid.
 2. Kabu.ee ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Kabu disain OÜ arvelduskontole.
 3. Kabu.ee veebipoes tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

3. Hinnainfo

 1. Kõik veebipoes kabu.ee toodud hinnad on Eurodes ja ei sisalda käibemaksu.
 2. Kabu.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.kabu.ee Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis on arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

4. Tellimuse vormistamine

 1. Lisage soovitud tooted ostukorvi.
 2. Toodete kogused on piiratud. Kui mõnda toodet tellimuse esitamise hetkel laos ei ole, teavitame Teid sellest esimesel võimalusel. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida  seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.
 3. Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise ja tasumise viis.
 4. Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine.
 5. Kabu.ee sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel 10.00−18.00. Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.
 6. Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda, kui Klient on tasunud 100% tellimuse kinnitusest.

5. Kohaletoimetamine

 1. Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolse arve tasumist) komplekteerib kabu.ee tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.
 2. Kauba saatmiskulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures.
 3. Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 2-5 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumist.
 4. Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Kabu.ee ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuse eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.
 5. Kabu.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Kabu.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.
 6. Transpordi käigus vigastada saanud saadetistele, kus tooted on saanud kahjustusi, saavad Kliendile asendatud. Asendamise võimatuks osutamise korral pakume kahjustatud kauba maksumuse hüvitamist.

6. Tagastamisõigus

 1. Pärast tellimuse kättesaamist on Kliendil õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul.
 2. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.
 3. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja originaalpakendis.
 4. Kauba tagastamiskulud kannab Klient, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule.
 5. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus vabas vormis e-posti aadressil kabu@kabu.ee 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, toote nime ning arve või tellimuse numbrit. Taganemise avalduse tüüpvorm
 6. Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse kättesaamisest. Lisaks tagastatud kauba maksumusele tagastatakse ka kauba kättetoimetamise kulud.
 7. Kui tellimus tagastatakse osaliselt, tagastatakse kauba kättetoimetamise kulud proportsionaalselt tagastatud toodete arvule.
 8. Kabu.ee võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni Klient on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

7. Pretensioonide esitamise kord

 1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest.
 2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Kabu.ee veebipoodi probleemist e-posti aadressil kabu@kabu.ee ning esitama järgmise informatsiooni: nimi, kontaktandmed ja toote puudus.
 3. Kabu.ee vastab Kliendi esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.
 4. Kabu.ee ei vastuta:
  1. Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest.
  2. Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel.
  3. Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

8. Vääramatu jõud

 1. Kabu.ee ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Kabu.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

9. Privaatsus

 1. Kabu.ee veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku kabu.ee’le enda isikuandmete töötlemiseks.
 2. Kabu.ee kasutab Kliendi poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba Kliendile saatmiseks. Kabu.ee edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.
 3. Kabu.ee saadab Kliendile uudiskirju ning pakkumisi Kliendi e-maili aadressile ainult juhul, kui Klient on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks. Kliendil on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes
  sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

10. Muud tingimused

 1. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, siis on Kliendil õigus pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Kliendi kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.